Jagdgebrauchshundverein Rurtal e. V. Prüfungsverein für Jagdgebrauchshunde seit 1925